PPUH Cukrotex Sp. z o.o.- środki chemiczne

Trwa ładowanie...

 
Środki myjące i rozpuszczające osady
KEBOPLEX SC
Mieszanina środków kompleksujących i powierzchniowo czynnych do usuwania zwęglonego cukru.

Dane techniczne
Przezroczysta ciecz o złotawożółtej barwie
Gęstość w 25oC (g/cm3): ok. 1.2
Wartość pH (100 g/l wody): ok. 11
Rozpuszczalność w wodzie i roztworach NaOH: całkowicie rozpuszczalny

Zastosowanie i własności
Osady składające się z rozłożonych substancji organicznych mogą tworzyć się w wymiennikach ciepła w strefie soku surowego, po stronie parowej lub sokowej aparatów wyparnych i warników. KEBOPLEX SC stosuje się jako dodatek podczas usuwania tych osadów. KEBOPLEX SC składa się z mieszaniny środków kompleksujących i powierzchniowo czynnych, które pozwalają na całkowite rozpuszczenie alkalicznych składników mineralnych i zwiększają rozpuszczalność zwęglonego cukru. Ta specjalna mieszanina przyspiesza usuwanie osadów z powierzchni metalicznych. W roztworach alkalicznych środki kompleksujące jony żelaza powodują rozpuszczanie uwodnionych tlenków żelaza (rdzy).

Temperatura roztworu czyszczącego ograniczona jest tylko temperaturą wrzenia wody. Wydajność procesu czyszczenia rośnie wraz z temperaturą. Podczas opisanego czyszczenia alkalicznego często można zaobserwować pęcznienie osadu (wzrost objętości). Po zabiegu wydaje się, że osad nie został rozpuszczony. Osad często charakteryzuje się mazistą strukturą i łatwo ulega spłukaniu wodą, zwłaszcza gorącą. Pozytywny wynik czyszczenia alkalicznego silnie zależy od intensywności płukania wodą.

Opakowania
- 70 kg kanistry
- 220 kg beczki
- 1200 kg kontenery
 

KEBOSOL PM
Dyspergator, środek wspomagający alkaliczne czyszczenie roztworami węglanu i wodorotlenku sodu wyparek i warników w przemyśle cukrowniczym

Dane techniczne
Opis: żółtawa, klarowna, lepka ciecz
Gęstość (g/cm3 w temp. 25°C): ok. 1,1
Wartość pH (100 g/l wody): 6,5 – 7,5
Rozpuszczalność w wodzie: całkowita

Zastosowanie i własności
Dyspergator KEBOSOL PM ułatwia przeprowadzenie udanego czyszczenia alkalicznego wyparek pokrytych osadami zawierającymi szczawian wapnia lub mieszaninę szczawianu wapnia z krzemianami.
Dodanie KEBOSOL PM jako dyspergatora podnosi efektywność działania oczyszczających roztworów neutralnych i alkalicznych do tego stopnia, że w wielu wypadkach czyszczenie kwasowe stacji wyparnej, ogrzewaczy i warników staje się zbędne. KEBOSOL PM dysperguje w wysokim stopniu osady organiczne oraz stabilizuje twardość wapniową i magnezową, jeżeli do oczyszczania chemicznego używana jest woda surowa.

Opakowania
- 60 kg PE-kanistry
- 200 kg PE-beczki
- 1000 kg kontenery


KEBOSOL VD
Aktywator roztworów alkalicznych i neutralnych

Dane techniczne
Opis: żółtawa, nieznacznie lepka ciecz
Gęstość w temp. 25°C (g/cm3): ok. 1
Wartość pH (100 g/l wody): 10,8 - 12,0

Zastosowanie i własności
Służy do intensyfikacji i przyśpieszenia procesów czyszczenia chemicznego. KEBOSOL VD jest mieszaniną aktywnych substancji myjących, które w roztworach alkalicznych i neutralnych już w małych stężeniach posiadają wyśmienite zdolności oczyszczające. Emulgują tłuste i oleiste substancje oraz dyspergują cienkie warstwy zanieczyszczeń. Utrudniają ich ponowną aglomerację i osadzanie się na powierzchniach grzejnych.
Zastosowanie KEBOSOL VD podczas chemicznego czyszczenia w przemyśle cukrowniczym powoduje następujące korzyści, m.in. przyspiesza odrywanie się od powierzchni grzejnych i polepsza rozpuszczanie się wroztworach alkalicznych produktów rozkładu cukru i innych składników organicznych (np.białek). Podczas alkalicznego czyszczenia zastosowanie KEBOSOLu VD wspomaga chemiczne przemiany trudno rozpuszczalnych związków wapnia (szczawianów, siarczanów (gips), krzemianów) w związki łatwo rozpuszczalne w kwasach, co efektywnie skraca czas czyszczenia. Ułatwia również usuwanie szlamu z aparatów wyparnych w czasie płukania, co w przypadku przeprowadzania czyszczenia kwasowego powoduje zmniejszenie ilości zużytego kwasu. Podczas neutralizacji zastosowanie KEBOSOLu VD wspomaga usunięcie nierozpuszczalnych w roztworach kwasów krzemianów i substancji organicznych oraz eliminuje pozostałości kwasu. Jest to bardzo istotne, ponieważ nawet niewielkie ilości pozostałego kwasu w maleńkich porach mogą być zarodkami intensywnej korozji. Dodatek KEBOSOLu VD podczas neutralizacji wspomaga oczyszczenie porów i pęknięć włosowatych z resztek osadów dzięki bardzo dobrym własnościom zwilżającym. Poprawia usuwanie resztek szlamu podczas płukania końcowego.

Opakowania
- 60 kg PE-kanistry
- 200 kg PE-beczki
 
 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies moża zmienić w ustawieniach przeglą darki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.