PPUH Cukrotex Sp. z o.o.- środki chemiczne

Trwa ładowanie...

 
Pozostałe
KEBO SLURRY
Produkt wspomagający krystalizację cukru.

Dane techniczne:

Opis: mleczno-białą zawiesinę
Gęstość w 25 ° C: ok. 1,2 kg / l
Wartość pH (100 g / l wody): 4,5 - 6,5
Rozpuszczalność: rozpuszczalny w wodzie
Wielkość cząstek (d50): 11 ± 1 urn
Efektywna zawartość kryształu: 22 ± 0,5%

Zastosowanie i własności:
KEBO Slurry używa się do szczepienia cukrzycy. Jest to mieszanina polietylenoglikolu i bardzo drobnych, równomiernie zmielonych cząsteczek sacharozy o średnim uziarnieniu d50 11 ± 1 μm. KEBO Slurry nie jest higroskopijny. Dyspergacja cząstek w cieczy ze względu na jej polaryzację jest tak dobra, że praktycznie nie powstają żadne aglomeraty. Specjalna metoda produkcji zabezpiecza już podczas mielenia przed spiekaniem cząstek.

Opakowanie:
- 230 kg beczki z PE
- 30 kg beczki z PE


KEBOSOL CA
Produkt wspomagający gotowanie cukrzycy II i III

Dane techniczne:

Opis: biała, miękka pasta;w temperaturze powyżej
30°C w postaci ciekłej
Substancja aktywna w %: 100
Wartość pH (100 g/l wody): 4,6 – 6,9
Rozpuszczalność w wodzie: mieszająca się

Zastosowanie i własności:
KEBOSOL CA jest niejonowym środkiem powierzchniowo-czynnym, wyprodukowany z wybranego alkoholu tłuszczowego i tlenku etylenu. Używa się go w celu obniżenia lepkości cukrzyc i zmniejszenia skłonności do pienienia.
Na podstawie doświadczeń z wielu kampanii dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu KEBOSOL CA na pracę stacji jonitacyjnej. Wręcz przeciwnie - zaobserwowano przyspieszenie procesów wymiany na powierzchniach granicznych jonitów.

Opakowanie:
100 kg PE-beczki
Inne opakowania na życzenie


KEBOFLOC 402
Środek anionowy na bazie poliakrylamidów służący do wzrostu szybkości sedymentacji w celu poprawy filtracji i wysładzania

Dane techniczne:
Wygląd: drobny, biały, sypki proszek
Gęstość nasypowa (g/l): około 700
Wartość pH (1 g/l wody): 7 – 9
Rozpuszczalność w wodzie 10 g/l (duży wzrost lepkości)

Zastosowanie i własności:
Dzięki swojemu anionowemu charakterowi KEBOFLOC 402 przyspiesza sedymentację głównie stałych związków nieorganicznych w zawiesinach wodnych i osadach. Skuteczność różni się - od słabej w zawiesinach kwaśnych do wysokiej w zasadowych.
Z tego powodu KEBOFLOC 402 jest idealnym środkiem przyspieszającym sedymentację służącym do oczyszczania soków cukrowych oraz do odwadniania pozostałego osadu. Szybkość sedymentacji soli wapniowych jak również innych nierozpuszczalnych związków w procesie saturacji jest zwiększona. W rezultacie czas retencji surowego soku w dekantatorze jest istotnie krótszy. W celu odwodnienia osadu KEBOFLOC 402 może być użyty nie tylko w filtrach próżniowych ale także w wirówkach. Przy zastosowaniu odpowiednich ustawień wydajność separacji wynosi do 99%.

Opakowania:
paleta 1.000 kg (40 worków po 25 kg)


KEBOCOR OL MEN
Środek konserwujący o długim czasie działania nie zawierający olejów mineralnych

Dane techniczne:

Opis: brązowawa ciecz
Gęstość (g/cm3 w temp. 25°C): ok. 0,9
Lepkość (mPa.s) w temp.20°C: ok. 10
Temperatura zapłonu (°C): ok. 173
Temperatura wrzenia (°C): ok. 300
Temperatura krzepnięcia (°C): ok. -6
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszcza się

Zastosowanie i własności:

KEBOCOR OEL MEN jest skutecznym środkiem antykorozyjnym o długim czasie działania stosowanym do ochrony powierzchni metalicznych (np. strona sokowa wyparek, warników, podgrzewaczy, jak i również do wież dyfuzyjnych, suszarek do cukru, filtrów, przewodów rurowych, wirówek itp.). Środek został opracowany specjalnie do warunków, które występują w cukrowniach podczas przerwy międzykampanijnej. Zawarte w KEBOCOR OEL MEN inhibitory korozji gwarantują optymalmą ochronę powierzchni metalicznych w warunkach bardzo dużej i długotrwałej wilgotności powietrza prowadzącej do wykroplenia rosy.
KEBOCOR OEL MEN posiada bardzo dobrą zdolność do wypierania wody. Przy naniesieniu na powierzchnię metaliczną środek infiltruje i wypiera znajdującą się tam powłokę wodną. Dzięki czemu zostaje wypełnione podstawowe założenie utworzenia równomiernej i cieńkiej powłoki ochronnej.

Opakowanie:

- 50 kg PE-kanistry
- 180 kg PE-beczki


LITHSOLVENT CS
Inhibitor do ochrony stopów żelaza i miedzi w roztworach kwasów amidosulfonowego i mrówkowego

Dane techniczne
Opis: żółtawa, lekko lepka ciecz
Gęstość w temp. 250C (g/cm3): ok. 1,0
Wartość pH (100 g/l wody): ok. 7
Rozpuszczalność: miesza się z kwasami i wodą

Zastosowanie i własności
LITHSOLVENT CS jest wysoko wydajnym inhibitorem do ochrony powierzchni metalicznych (stali oraz miedzi i jej stopów) w roztworach kwasów amidosulfonowego i mrówkowego. Zainhibitorowane LITHSOLVENTem CS roztwory kwasów znajdują zastosowanie do usuwania osadów w instalacjach przemysłowych, wyparkach, ogrzewaczach, rurociągach, instalacjach przygotowujących gorącą wodę, chłodziarkach itp. LITHSOLVENT CS posiada własności dezynfekujące. Obecność inhibitora LITHSOLVENT CS nie wywiera negatywnego wpływu na rozpuszczanie osadów i nalotów.

Opakowania
- 60 kg PE-kanistry
- 200 kg PE-beczki
- 1000 PE kontenery


LITHSOLVENT 620
Inhibitor do ochrony stopów żelaza i miedzi w roztworach kwasu solnego i mieszaniny kwasu solnego z kwasem fluorowodorowym do temp. 90°C

Dane techniczne

Opis: żółtawa ciecz
Gęstość (g/cm3 w temp. 25°C): ok. 1,0
Wartość pH (100 g/l wody): 1,8 – 2,8
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny

Zastosowanie i własności
LITHSOLVENT 620 jest wysokowydajnym inhibitorem do ochrony powierzchni metalicznej podczas chemicznego oczyszczania lub trawienia roztworem kwasu solnego lub mieszaniny kwasu solnego z kwasem fluorowodorowym w temperaturach od pokojowej do 90°C. Maksymalna temperatura pracy dla żeliwa wynosi 40°C LITHSOLVENT 620 zawiera kombinację specyficznie działających inhibitorów i składników aktywnych powierzchniowo. Osiąga się dzięki temu obniżenie napięcia powierzchniowego,
co prowadzi do natychmiastowego zwilżenia powierzchni przeznaczonych do czyszczenia. Obecność inhibitora LITHSOLVENT 620 nie wywiera negatywnego wpływu na rozpuszczanie osadów i zgorzeliny.
LITHSOLVENT 620 chroni następujące tworzywa w podanym zakresie temperatury: wszystkie rodzaje stali oraz stopy miedzi.

Opakowania
- 60 kg PE-kanistry
- 200 kg PE-beczki
- 1000 kg PE-kontenery

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies moża zmienić w ustawieniach przeglą darki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.